Algemene vergadering 2015

Algemene vergadering bekrachtigt de jaarrekening 2014 en de begroting 2015.

Op dinsdag 26 mei kwam de Algemene Vergadering van de Scholengroep voor de 15de achtereenvolgende keer bijeen. Een beetje feestelijker dan gewoonlijk dus en daarom een vergadering op locatie in zaal Hof te Rhode te Schaffen. De voorzitter van de Raad van Bestuur, Patrick Van Kerckhove, vroeg in aanwezigheid van de algemeen directeur en de hoofdboekhouder de bekrachtiging van de jaarrekening 2014 en de begroting voor 2015. De heer Eddy Claus, verificateur van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, zag dat het goed was.

Algemene vergadering met bekende gezichten

De algemene vergadering wordt gevormd door twee afgevaardigden per schoolraad van elk van onze scholen en het CVO en de voorzitter van de raad van bestuur, die de algemene vergadering voorzit. De algemene vergadering is bevoegd voor de bekrachtiging van de jaarrekening en de begroting. De huidige schoolraden zijn sinds april 2013 actief en namen voor de derde keer deel aan de algemene vergadering. We konden dus met plezier heel wat bekende gezichten verwelkomen.
Voor de huidige Raad van Bestuur was het de tweede algemene vergadering maar voorzitter Patrick Van Kerckhove is al aan zijn derde mandaat als voorzitter toe en lichtte dan ook met zijn gekende deskundigheid en zijn flair om cijfers levendig te houden, de jaarrekening toe.

Jaarrekening afgesloten conform de begroting

Dankzij een nauwgezet financieel beleid kon de Scholengroep alweer een jaarrekening aan de algemene vergadering voorleggen die zeer nauw aansluit bij de ingediende begroting. Adite sluit het boekjaar 2014 af met een licht positief jaarresultaat. De algemene vergadering keurde dinsdag 26 mei dan ook unaniem de jaarrekening 2014 goed, onder de voorwaarde dat de jaarrekening ook een positief verslag krijgt van het extern auditbureau Deloitte. Deze externe audit werd reeds uitgevoerd en afgesloten zonder opmerkingen maar de Scholengroep en de algemene vergadering wachten nog op de officiële verslaggeving van deze revisie van de jaarrekening.
De algemene vergadering keurde als tweede agendapunt ook de begroting voor 2015 goed.

Meer dan cijfers alleen

Cijfers zijn uiteraard belangrijk voor een algemene vergadering, maar achter elk cijfer zit ook een boeiend verhaal, namelijk wat er met de centen en cijfers gerealiseerd werd. Ook dat verhaal konden we met trots aan de algemene vergadering voorstellen. De Scholengroep investeerde afgelopen boekjaar onder meer in belangrijke infrastructuurwerken, pedagogische realisaties en professionalisering van alle medewerkers.

Doorblader het jaarverslag

Het jaarverslag 2014 bevat de cijfers van het afgelopen boekjaar en geeft een overzicht van de belangrijkste realisaties in onze scholen. Klik hier om het verslag te bekijken.