Algemeen Strategisch Plan


WAAR STAAN WE VOOR?

MISSIE

In Scholengroep Adite (regio’s Aarschot/Diest/Tessenderlo) is elke leerling/cursist een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities en moet iedereen zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 750 geëngageerde medewerkers verwelkomen elke dag 4500 leerplichtleerlingen en ongeveer 5000 cursisten in onze scholen en instellingen: 9 basisscholen, 6 secundaire scholen, een internaat, een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) en een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

 • Wij willen elke leerling en cursist maximaal in groei zetten.
 • Wij geloven dat we daardoor gelukkige mensen kunnen vormen, in het nu en in de toekomst.
 • Wij geloven dat onze leerlingen en cursisten de samenleving van morgen mee vorm zullen geven en er hun verantwoordelijkheid in zullen opnemen.WAAR GAAN WE VOOR?

Adite2020

Wij willen tegen 2020 dat:

 • onze GoforGrOw-visie zichtbaar is in alle scholen;
 • onze mensgerichte cultuur in heel de organisatie tastbaar is.

GoforGrOw

Het is geen toeval dat onze leerlingen graag leren en zich ontwikkelen. Wij hebben een uitgesproken visie op hoe kinderen en jongeren het best in groei gezet worden. Deze visie vertaalt zich in onze vijf speerpunten.


Mensgerichte cultuur

Wij streven naar een mensgerichte cultuur, gebaseerd op het model van Quinn. Deze cultuur is gebaseerd op een sterk ‘wij-gevoel’ als Adite-familie, waarbij de betrokkenheid van elke medewerker bij het werk en de organisatie centraal staat.


HOE MAKEN WE HET WAAR?


Tempel

Om te kijken naar ons onderwijs en onze organisatie hanteren we onderstaand GrOw!-kader. In de tempel vormt de GrOw!-visie het fundament.
De GrOw!-visie is AMORE, m.a.w. deze visie is Ambitieus, Motiverend, Onderscheidend, Relevant, Echt en Eenvoudig.
Naast de GrOw!-visie is er nood aan een aangepaste coachende leiderschapsstijl om de vier pijlers uit de tempel in actie te zetten. Deze vier pijlers omvatten mensen, cultuur, structuur en systemen. Om ons onderwijs en onze organisatie aan te passen en op te tillen moeten deze vier pijlers in samenhang bekeken en aangepakt worden. Inzetten op slechts één of enkele pijlers, zal niet tot het gewenste resultaat leiden.

 

Indicatoren

Binnen een werkgroep zullen we indicatoren vastleggen voor elk van de vijf speerpunten van onze GoforGrOw-visie. Deze indicatoren zullen

 • de voortgang in de realisatie van onze pedagogische visie kunnen meten;
 • ertoe bijdragen dat directeurs en schoolteams verder groeien en volgende stappen kunnen zetten in de realisatie van de visie.

Leidinggevende principes

Om ons onderwijs flexibel en slim te kunnen organiseren legden we principes vast over onze manier van (samen)werken. We willen dat

 • elke directeur binnen de organisatie deze principes kent en kenbaar maakt binnen de school;
 • elke school de werking afstemt op deze principes.

Redbook

Om onze mensgerichte cultuur concreet gestalte te geven zullen we

 • in samenwerking met de directeurs van de scholen een RedBook schrijven, dat als leidraad kan dienen voor de dagelijkse concretisering van onze cultuur;
 • in het RedBook de artefacts vastleggen, die de basis vormen van onze mensgerichte cultuur.

Masterclasses

Om onze visie uit te dragen zullen we:

 • een oproep doen aan alle scholen om externe expertise binnen te halen;
 • deze expertise via masterclasses openstellen voor onze leerlingen en leerkrachten

ADITEDx

Om onze visie uit te dragen zullen we:

 • een oproep doen aan alle scholen om talent te spotten;
 • de gespotte talenten begeleiden via masterclass ‘pitches geven’;
 • deze talenten samenbrengen in ons event ADITEDx.


MENSEN MAKEN SCHOOL


Strategisch objectief

De Scholengroep wil een talentgericht HR-beleid voeren dat bijdraagt tot een versterking van de onderwijskwaliteit en dat Adite als een aantrekkelijke werkgever blijft positioneren.