Een klaslokaal zal er nooit nog hetzelfde uitzien

 

Gebouwen aan Weerstandsplein volledig gerenoveerd voor de Kleine Prins en SaLounge

Door de vernieuwde manier van onderwijs geven, met minder klassikale lessen, meer individuele trajecten en meer zelfstandig werken voldeden de gebouwen van de voormalige basisschool Station niet meer. De kleuters en leerlingen van de basisschool verhuisden naar het gebouw van de secundaire school, dat radicaal omgebouwd werd. Tegelijk kregen de leerlingen Haarzorg in dat gebouw een echt draaiend kapsalon. Donderdag 11 oktober werden deze vernieuwingen voorgesteld aan het grote publiek.

Klassen worden nesten; banken verdwijnen  

De Kleine Prins (voorheen basisschool Station en kleuterschool Stationneke) stonden al verschillende schooljaren voor vernieuwend onderwijs. “Bij ons al lang geen leerlingen meer die dromend uit het raam kijken terwijl de juf een lange uitleg geeft”, zegt Tom Hoeyberghs, directeur. “Wij hechten veel belang aan de betrokkenheid van onze leerlingen bij hun leerproces en hebben daar onze onderwijsorganisatie op afgestemd. Niet alle kinderen krijgen bijvoorbeeld op hetzelfde moment dezelfde leerstof aangeboden. Een leerling die de maaltafels al kent, moet die minder frequent inoefenen dan de andere kinderen van de klas. Hij of zij kan die vrijgekomen tijd besteden aan andere, nieuwe leerstof”.

Kinderen zitten ook niet langer in jaarklassen, maar in nesten, waardoor ze langer dan vroeger gevolgd kunnen worden door hun eigen klasjuf of -meester. “Omdat wij weten dat een goede relatie tussen leerkracht en leerling één van de voorwaarden is om tot efficiënt leren te komen, investeren we bewust in deze relatie”, gaat directeur Hoeyberghs verder.

450 leerlingen verhuizen naar Weerstandsplein

De bestaande gebouwen, met de klassieke klaslokalen met banken en borden bleken algauw onvoldoende te zijn voor deze manier van werken. Daarom besliste Scholengroep Adite om een radicale vernieuwing van de infrastructuur door te voeren.

“De leerlingen van de basis- en kleuterschool verhuisden op 1 september allemaal naar de gebouwen van De Prins, campus Weerstandsplein, het voormalige KTA2 in Diest”, zegt Gert Van Passel, algemeen directeur. “Aan deze verhuis ging een grote renovatie en herinrichting van de gebouwen vooraf. De nieuwe klaslokalen zijn nu helemaal aangepast aan de manier van werken in de school. De grote ruimtes, ingericht met zithoeken, leeshoeken en tribunes lijken in niets nog op de klaslokalen die we van vroeger kennen”, gaat Gert Van Passel verder. “De ruimte die nog het meest op een klassiek klaslokaal lijkt noemen wij de instructieruimte. Naarmate de leerlingen ouder worden, wordt deze instructieruimte kleiner, omdat we de klassikale uitleg steeds korter willen houden en omdat niet alle leerlingen tegelijk nood hebben aan klassikale uitleg. Sommige leerlingen werken zelfstandig aan hun leerstof, terwijl anderen de uitleg aan het bord volgen”.

Echt kapsalon voor de leerlingen Haarzorg

Hetzelfde patroon zien we in het secundair onderwijs, ondermeer in de richting Haarzorg van De Prins. Ook hier geen klassieke klaslokalen, maar een volledig ingericht kapsalon, waar echte klanten worden ontvangen, geknipt en gestyled. “In de werking van het kapsalon krijgen de leerlingen eigenaarschap over hun eigen leerproces”, vertelt Marie Vanaudenhove, directeur van De Prins. “Ze bepalen zelf aan welke vaardigheden en competenties ze bij welke klanten werken. Bovendien worden de theorievakken zoveel mogelijk aangebracht in het kapsalon zelf, zodat leerlingen de leerstof binnen een rijke context aangeboden krijgen en meteen ook leren toepassen.”

“Ook voor deze transitie heeft Scholengroep Adite een belangrijke investering gedaan”, vult Gert Van Passel aan. “Er werd een compeet nieuw kapsalon gebouwd en ingericht zodat het aan de wensen van de hedendaagse klanten voldoet. Naast het kapsalon zijn er kleinere ruimtes beschikbaar waar de leerlingen kunnen overleggen met de leerkrachten en waar er korte theorielessen kunnen gevolgd worden”.