Een vat vol nieuwe talenten

Startende leerkrachten anno 1977 en 2015 ontmoeten elkaar

De laatste donderdag van september is de vaste afspraak voor de ‘Avond van de Nieuwkomers’. De scholengroep mocht die avond een vijftigtal nieuwe leerkrachten en medewerkers, verspreid over onze 9 basisscholen en 6 secundaire scholen, welkom heten. Zij zetten dit schooljaar hun eerste stappen in onze scholengroep.

Go for GrOw!

Algemeen directeur Guy Beckx verwelkomde alle nieuwkomers bij Adite. “Wat deze mensen dagdagelijks in de klas met de leerlingen doen”, zo vertelt hij, “is het topje van de ijsberg. Onder water zit er een hele ondersteunende structuur, onze Scholengroep. Ook de nieuwe medewerkers moeten mee zijn met de missie en de visie van Adite.”

Directeur-coördinator van het basisonderwijs, Sven Breugelmans, nam deze taak op zich en wijdde de nieuwkomers in. “Wij willen onze leerlingen maximaal in groei zetten” vertelt hij. “Dit kunnen we bereiken door in te zetten op de vijf pijlers van onze GrOw-visie: talent en talentontwikkeling, betrokkenheid, welbevinden, eigenaarschap en contextrijk leren.” Dit alles werd passend geïllustreerd met een reeks inspirerende filmpjes.

De talentenarchipel

Gert Van Passel, coördinerend directeur van het secundair onderwijs, voegde de daad bij het woord en zette de nieuwe medewerkers op weg voor een reis door de talentenarchipel. Ieder kon vertoeven op een aantal eilanden, gaande van muziekeiland over beweegeiland tot wereldeiland. Elk eiland werd verkend via een actieve workshop met o.a. iPads, filmpjes, smartboards, boomwhackers.

Op één van de eilanden konden de nieuwelingen in spelvorm één van hun vele talenten exploreren. “Ik ben een ideeënfontein” vertelt Annelies Van Esch, startende leerkracht in de eerste graad van basisschool De Pit. “Ik hou ervan ideeën te bedenken, samen of alleen, en voort te bouwen op ideeën van anderen. Op basisschool De Pit zit ik helemaal op mijn plek. We kunnen er in groep brainstormen, samen ideeën bedenken en uitwerken. Hier kan ik dit talent ten volle inzetten.” Positivo Michel Melon, startende praktijkleerkracht in KTA1 Diest, bevestigt dit: “Ik zie steeds het positieve in wat rondom mij gebeurt. Zelfs als het fout loopt, zie ik nog goede dingen waar we iets mee kunnen. Met mijn positivisme kan ik de leerlingen motiveren en moed inspreken als het wat minder gaat. Ik kan voor hen echt het verschil maken en dat raakt me.”

Terwijl de nieuwe medewerkers de avond wat afwachtend op zich lieten afkomen, is het opnieuw geruststellend vast te stellen dat het enthousiasme in de loop van de avond groeide naar een hoogtepunt. Eenieder voelde zich aangesproken op zijn of haar eigen talenten en kijkt ernaar uit om deze talenten ten volle voor de leerlingen te kunnen inzetten.
We blikken terug op een collegiale leerrijke kennismakingsavond die ongetwijfeld zijn vruchten zal opbrengen in de loop van een boeiend schooljaar.

De fotoreportage van de avond vind je hier.