Oproep kandidaten nieuwe schoolraden

Dit schooljaar worden onze nieuwe schoolraden verkozen. Op 1 april 2017 treden ze in werking, maar daar gaat een hele kiesprocedure aan vooraf. Personeelsleden, ouders, leerlingen (in het SO), meerderjarige cursisten (in het CVO) en vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus kunnen zich vanaf nu kandidaat stellen.

Meer info?