Waarom onze secundaire scholen in Diest De Prins worden?

De vier secundaire scholen van Scholengroep Adite zullen vanaf 1 september 2018 één grote school vormen in Diest.  Middenschool Prins van Oranje, Atheneum Diest, KTA1 Diest en KTA2 Diest zullen voortaan De Prins worden. Deze fusie vloeit voort uit een hervorming van de structuur en werking van de scholen, onder begeleiding van Flanders Synergy en Prepared Mind. Ook Basisschool Station krijgt een nieuwe naam en wordt De Kleine Prins.

Waarom deze drastische verandering?
“We merkten dat de klassieke manier van onderwijs organiseren voor heel wat leerlingen en leerkrachten geen afdoend antwoord meer biedt”, zegt Gert Van Passel, algemeen directeur van Scholengroep Adite. “In heel Vlaanderen zien we steeds meer jongeren in het watervalsysteem terecht komen of zelfs zonder diploma de school verlaten. Op die manier verliezen jonge mensen de motivatie om te leren en gaan te veel talenten verloren.”

“Maar ook voor de leerkrachten wordt de job steeds complexer. Het model van de alleswetende leraar voor de klas staat onder druk en beantwoordt niet meer aan de noden van de samenleving van vandaag”, gaat Gert Van Passel verder.

Geen klassen maar community’s
“Deze herstructurering is het resultaat van een lang en gedragen verandertraject”, zegt Maarten Cupers, leerkracht van het Atheneum Diest en lid van een veranderteam. “Binnen Adite werden verschillende veranderteams opgericht, met vertegenwoordigers van leerkrachten, leerlingen en ouders. Deze veranderteams werden begeleid door Flanders Synergy en Prepared Mind, experts in innovatieve arbeidsorganisatie. De teams kregen een blanco blad om de nieuwe organisatie optimaal af te stemmen op de huidige noden van leerlingen en leerkrachten”, gaat Maarten Cupers verder.

De veranderteams hebben voor een nieuwe arbeidsorganisatie gekozen, waarbij leerlingen en leerkrachten niet langer ingedeeld worden in klassen, maar in zogenoemde community’s. Binnen een community is een team van vaste leerkrachten  verantwoordelijk voor een groep van leerlingen.  Leerkrachten staan hierbij niet alleen in voor hun eigen vak, maar voor de volledige ontwikkeling van de leerling. “Door in een vast team te werken kunnen we leerlingen langer dan één schooljaar opvolgen”, zegt Maarten Cupers. “We overleggen met elkaar, waardoor we expertise delen. Bovendien staan we ook vaak met twee bij de leerlingen, wat het mogelijk maakt om iedereen individueel te begeleiden.”

Door niet langer te werken met klassieke klasgroepen kunnen er ook flexibele leertrajecten uitgetekend worden voor de leerlingen. “Niet elke leerling is op hetzelfde moment met hetzelfde vak of vakonderdeel bezig”, gaat Maarten Cupers verder. “Op die manier maken we het mogelijk om ons onderwijs beter af te stemmen op de noden, talenten, interesses en competenties van leerlingen en beter aan te sluiten bij hun ontwikkeling.”

Vier scholen worden één school
“Wanneer we werk willen maken van een  doorgedreven leerlinggerichte aanpak dan moet ook de infrastructuur volgen”, zegt Gert Van Passel. “De veranderteams hebben samen met de nieuwe werking ook de accomodatie hertekend. Grote werkruimtes voor leren in groep, flexibele ruimtes om klassiek les te geven aan kleine groepen en stille ruimtes om individueel te leren vormen de basis. Daarnaast zijn er ook zeer specifieke aanpassingen gebeurd voor de leerondernemingen: de afdeling auto heeft met CarOne een eigen garage in werking en ook haarzorg zal in een echt kapsalon kunnen leren en werken in september 2018.”

1200 leerlingen en meer dan 250 leerkrachten zullen vanaf 1/9/2018 gebruik kunnen maken van de verschillende locaties. Dat levert Adite zowel financiële als materiële schaalvoordelen op. “Meer nog dan deze cijfermatige analyse, hebben wij gekeken naar de voordelen voor de leereffecten bij leerlingen”, vult Gert van Passel aan. “Cijfers tonen immers aan dat onze leerlingen moeilijk de overstap maken van de ene school naar de andere en daardoor soms in een onaangepaste studierichting blijven zitten. Bovendien blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat een schoolwissel een negatieve invloed heeft op de leerresultaten. Door één school te vormen wil Adite de overstap tussen de verschillende studierichtingen vergemakkelijken en er op die manier voor zorgen dat elke leerling zo snel mogelijk op de juiste plaats zit.”

Nieuwe naam en huisstijl
De school krijgt een nieuwe naam, De Prins. Deze naam werd gekozen in samenwerking met het veranderteam communicatie en wordt vandaag voorgesteld aan de leerlingen en het personeel. “De Prins is een duidelijke verwijzing naar Prins van Oranje”, stelt Lien Dehaene, leerkracht van Middenschool Prins van Oranje en lid van het veranderteam communicatie. “Zo willen we onze band met het verleden en met Diest behouden. Tegelijk is het een uiting van de prinselijke manier waarop wij onze leerlingen benaderen”, rondt Lien Dehaene af.

Basisschool Station werd ook van bij het begin betrokken bij het veranderproces en heeft dezelfde vernieuwingen in de werking doorgevoerd. Vanaf 1 september zal de basisschool deels verhuizen naar de gebouwen van het huidige KTA2, die momenteel volledig gerenoveerd worden en omgebouwd worden tot een moderne basisschool. “Daarnaast krijgt onze school ook een nieuwe naam”, zegt Tom Hoeyberghs, directeur. “Om de vernieuwde werking aan te geven en om de familieband met de secundaire scholen meer in het licht te zetten hebben wij gekozen voor De Kleine Prins. met een knipoog naar het bekende poëtische verhaal van Antoine de Saint-Exupéry.”

De concrete verandering gaat in op 1/9/2018 en zal bij de start van het nieuwe schooljaar gevierd worden met een prinselijk openingsfeest in de scholen.