Welbevinden in de klas

In de weekendkrant van 1 september stelde Dirk Van Damme, onderwijsexpert van OESO, dat de focus van het Gemeenschapsonderwijs op welbevinden druk legt op de kwaliteit van ons onderwijs. Onze algemeen directeur, Gert Van Passel, reageerde in een open brief waarin hij uitlegt dat welbevinden geen rem is op kwaliteitsonderwijs maar net een motor is om ambitieuze doelstellingen bij de leerlingen te realiseren.

Geachte heer Van Damme

Bij het lezen van uw interview in De Standaard van 1 september moesten we toch even naar onze tenen kijken. Niet omdat ze zeer deden (zoals u vermoedde), maar wel omdat ze krulden bij het lezen van uw boodschap omtrent welbevinden, die ons inziens nogal ongenuanceerd en éénzijdig is.

Onze Scholengroep Adite behoort tot het Gemeenschapsonderwijs en is daar trots op. Wij zetten welbevinden centraal in onze visie en werking. Een bewuste keuze.
Doen we dat omdat we wishy washy of soft zijn? Gelukkig voor onze leerlingen niet. Welbevinden staat niet voor “leuk zijn” en onze scholen zijn geenszins pretparken waar nooit gezweet of gezwoegd wordt.

Jonge leerkrachten die (nog) niet voldoende vertrouwd zijn met het begrip welbevinden vragen ons weleens of leerlingen ook nog iets mogen leren. Wij hebben dan steevast één antwoord: “Uiteraard; ze MOETEN veel leren en net daarom stellen wij welbevinden als één van de pijlers van ons onderwijs”. Kwaliteitsonderwijs en welbevinden staan bij ons niet lijnrecht tegenover elkaar. Integendeel, wetenschappelijk onderzoek heeft ons ervan overtuigd dat welbevinden een noodzakelijke voorwaarde is om de ambitieuze doelstellingen met de leerlingen waar te maken en de lat blijvend hoog te leggen.

Sta ons toe dit even te verduidelijken. Bij ons staat welbevinden voor verbondenheid op drie vlakken: tussen leerlingen onderling, tussen leerkracht en leerling en tussen leerkrachten onderling. Wetenschappelijk onderzoek heeft meermaals aangetoond dat leerlingen een veilig klasklimaat nodig hebben om optimaal te kunnen leren. Ze moeten vertrouwen krijgen van de leerkracht en de medeleerlingen en de openheid om fouten te mogen maken. Wij houden van fouten maken. Alweer niet omdat we soft zijn, maar wel omdat we (alweer vanuit de wetenschap) weten dat fouten groeikansen zijn waar veel uit kan geleerd worden. We weten ook dat leerlingen beter presteren voor een vak wanneer het “klikt” met de leerkracht. En leerkrachten kunnen beter inspelen op de individuele leersituatie van een leerling wanneer zij zicht hebben op de interesses en talenten van de leerling. Tot slot is lesgeven veel meer dan tien jaar geleden teamwerk, waardoor verbondenheid tussen collega’s essentieel is geworden.

Welbevinden is bij ons dus één van de voorwaarden om ambitieuze doelstellingen bij onze leerlingen te kunnen realiseren. Omdat onze leerkrachten daar elke dag keihard voor werken bij elke leerling, doet het pijn te lezen dat deze inspanningen weggezet worden als onderwijs dat niet begaan is met zijn kwaliteit. Dus toch wat zere tenen, we geven het toe.

Wij zijn erg trots op onze leerlingen en leerkrachten en op de kwaliteit die zij elke dag -in verbondenheid en met welbevinden- leveren. Maar net zoals onze leerlingen zijn wij een lerende organisatie en staan wij dus open voor uw feedback op ons werk. U bent dan ook van harte welkom om te komen kijken naar onze klas- en schoolwerking. Wij zullen met veel belangstelling luisteren naar uw suggesties om verder te verbeteren. Want ja, ook wij zijn ambitieus en leggen de lat voor onszelf hoog.

Met hoogachting

Gert Van Passel
algemeen directeur