Welke vakken mag ik geven?

De overheid werkt met drie categorieën van aanstelling.

Je hebt het vereiste diploma als je een specifieke opleiding gevolgd hebt voor je vak. Denk aan een master in de rechten met aanvullende lerarenopleiding, die het vak Recht geeft in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.

Met het voldoende geacht diploma heb je een diploma van hetzelfde niveau als het vereiste bekwaamheidsbewijs maar niet in die specialisatie. Diezelfde master in de rechten met pedagogische bekwaamheid heeft bijvoorbeeld een voldoende geacht diploma voor het vak Nederlands in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.

Als je een vereist of voldoende geacht diploma hebt, zal je de eerste keuze van de directeur zijn om aangesteld te worden. Met deze diploma’s word je betaald volgens de normale barema’s en kan je na verloop van tijd ook vast benoemd worden.

Heb je deze diploma’s nog niet? Dan beschouwt de overheid je als een werknemer met een ander bekwaamheidsbewijs.  Aarzel niet om ook dan je kandidatuur te stellen. Onze scholen zijn immers ook altijd op zoek naar deze leerkrachten. Bovendien zijn er verschillende mogelijkheden om je tijdens het werk bij te scholen en de juiste diploma’s te behalen. Met een ander bekwaamheidsbewijs is je aanstelling beperkt in de tijd. Je kunt niet vastbenoemd worden en ontvangt een lagere wedde.

Zoek hier op welke vakken je mag geven met je huidige diploma en/of ervaring. De overheid gebruikt de volgende afkortingen:

het vereiste diploma = VE

voldoende geacht diploma = VO

ander bekwaamheidsbewijs = AND

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen

Je kan al deze informatie hier ook nakijken.

Bij concrete vragen kan je ook contact opnemen met de personeelsverantwoordelijke van de school.


KOM BIJ ONS WERKEN